Bản quyền

ToiYeuWP.com không xuất bản lại các nội dung của các trang khác mà hoàn toàn tự viết, hoặc nếu trích dẫn chúng tôi đều có ghi rõ nguồn tham khảo, chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn trước các thông tin đăng tải và tính hợp pháp khi sử dụng các thông tin này.

Các bài viết của các cộng tác viên khác gửi qua email cũng phải chịu sự ràng buộc về pháp lý về bản quyền với thông tin đăng tải.

Chúng tôi có toàn quyền sử dụng thông tin trên trang cho mục đích quảng bá, quảng cáo sản phẩm và các mục đích khác.

Mọi hành động sử dụng lại nội dung trên ToiYeuWP.com đều phải ghi rõ “Nguồn bài viết từ ToiYeuWP.com” và phải kèm theo đường link tới bài viết gốc.

Nếu các bạn không tuân thủ các quy định về bản quyền khi sử dụng lại các bài viết từ Tôi Yêu WP, chúng tôi buộc lòng phải report site của các bạn lên Google DMCA hoặc gửi yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ đến các nhà cung cấp hosting, domain.