Giới thiệu

Tôi yêu WP blog được lập ra mới mục đích duy nhất là chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm cá nhân của bản thân Light trong quá trình sử dụng WordPress. Các bạn cũng có thể hiểu đây như một cách để mình “nốt” lại những gì hay trong vô vàn những thứ mình đã tìm tòi, học hỏi được.
Phần lớn các bài viết trên blog của mình sẽ chia vào 3 chủ đề chính, đó là Bảo mật WordPress, Tối ưu WordPress và Lựa chọn Hosting. Ngoài ra còn có những bài nói về Kinh nghiệm bản thân nữa, nhưng nó chỉ là chuyên mục mang tính cá nhân là chính, các bạn chỉ nên tham khảo thêm thôi.
Do blog cũng mới thành lập nên mình chỉ dặn được ra từng này chữ cho mục giới thiệu thôi. Trong thời gian tới, mình sẽ cố gắng dành thời gian để viết tiếp…