Hướng dẫn quản lý thẻ (Tag) trong Flarum

> Flarum >
Bài này thuộc phần thứ 6 của 8 phần trong serie Hướng dẫn sử dụng Flarum toàn tập


Nếu như WordPress hỗ trợ các chức năng phân loại bài viết dưới dạng chuyên mục cha-con (category vs sub-category) thì ở Flarum họ tổ chức phân loại bài viết dưới dạng thẻ bao gồm 2 loại: Primary và Secondary.

Nếu hiểu theo cách thông thường thì category tương đương với primary tag còn sub-category tương đương với secondary tag. Để tạo mới một thẻ trong Flarum bạn vào Tags và click vào Create Tag.Mục Settings cho phép bạn tùy chỉnh khoảng giới hạn số lượng Tag khi gửi một bài viết mới.

Ví dụ:

  • Nếu mình để giới hạn từ 0 đến 3 thì khi gửi chủ đề mới có thể không cần chọn tag cũng được nhưng tối đa là 3 tag.
  • Nếu mình để giới hạn 1 đến 3 thì việc chọn tag là bắt buộc và tối đa có thể chọn 3 tag.
  • Nếu mình để giới hạn là 1 đến 1 thì việc chọn tag là bắt buộc và chỉ được chọn 1 tag mà thôi.

Nói thì có vẻ hơi khó hình dung. Ở dưới là minh họa với trường hợp giới hạn primary tag là 1-1.

Ở đây mình có 3 primary tag là WordPress, Flarum và Khác. Do giới hạn là 1-1 nên khi mình chọn tag Flarum, 2 tag còn lại đã bị ẩn đi. Cơ chế tag của Flarum rất phù hợp với những mô hình như kiểu forum, diễn đàn. Cả admin và user đều có thể chủ động hơn trong việc phân loại, tìm chủ đề phù hợp cho bài viết của mình.

 

Xem tiếp bài cùng serie:Phần trước: Hướng dẫn thay đổi giao diện cho FlarumPhần kế tiếp: Hướng dẫn cài extension cho Flarum

Bình luận

avatar