Quy định

Chia sẻ nội dung

  1. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên ToiYeuWP.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  2. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
    Mọi hành động sử dụng lại nội dung trên ToiYeuWP.com đều phải ghi rõ “Nguồn bài viết từ ToiYeuWP.com” và phải kèm theo đường link tới bài viết gốc.

Bình luận

  1. Nghiêm cấm sử dụng từ ngữ thô tục.
  2. Nghiêm cấm những lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
  3. Nghiêm cấm nội dung gây mâu thuẫn chính trị, phân biệt tôn giáo.
  4. Tên được sử dụng phải là tên người (không bắt buộc dùng tên thật), có thể sử dụng nickname nhưng không được chứa từ khóa, ngôn từ tục tĩu.
  5. Không được dẫn link website về các trang có nội dung xấu như cá độ, cờ bạc, đồi trụy,… vv.

Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa ngay mà không cần báo trước. Đối với trường hợp vi phạm liên tục, mình sẽ xóa toàn bộ comment của người đó.

Các quy định sẽ được sửa đổi theo thời gian để phù hợp hơn. Tuy nhiên, các bạn luôn phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của trang web ở thời điểm hiện tại.