Lưu trữ cho từ khóa: giới hạn ip

Giới hạn số lần đăng nhập sai tối đa trong WordPress

> Tối ưu Wordpress >

Mặc định, một trang WordPress cho phép bất cứ ai cũng có thể đăng nhập liên tục cho đến khi nào đúng thì thôi. Điều này tạo nên lỗ hổng cho phép tin tặc tạo nên những con bot tấn công brute-force để dò mật khẩu. Nếu tên tài khoản admin trùng với tên người đăng […]